ไทย   l    Eng

Design & Arts College of New Zealand (D & A)

Design and Arts College of New Zealand เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านดีไซน์และศิลปะ D&A เป็นสถาบันที่ได้รับทุนจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ (TEC) และจดทะเบียนขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ (NZQA) มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 400 คน จากทั้งนิวซีแลนด์ แปซิฟิก เอเชีย ยุโรป และอเมริกา มีคณาจารย์ประมาณ 70 ท่าน หลักสูตรของทางวิทยาลัยได้รับการออกแบบและทำการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาดีไซน์และศิลปะโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมทางด้านนี้ เนื่องด้วยเราเห็นว่าเวลาของนักเรียนเป็นสิ่งที่มีค่า ดังนั้น หลักสูตรของเราทั้งหมดจึงเป็นแบบเร่งรัดมุ่งสู่การทำงาน หรือ การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มุ่งเน้นสอนในสิ่งที่สำคัญ ๆ และจำเป็น ภายใต้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ส่งผลให้ศิษย์เก่าของเรามากกว่าหนึ่งพันคนสามารถประกอบอาชีพในสาขาที่เล่าเรียนทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และรอบโลก