ไทย   l    Eng

Delta School District

Delta School District ให้ความสำคัญอันดับหนึ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน   โรงเรียนทำทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จและพัฒนาการในการศึกษาด้านวิชาการและด้านบุคคลิภาพส่วนตัว โรงเรียนให้ความสำคัญกับโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนมีมาตราฐานสูง น่าอยู่ ลักาณะของบ้านที่ในเขตพื้นที่อยู่อาศัยมีความทันสมัย สะอาด เรียบร้อย ชุมชนแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นเขตที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีสถิติการก่ออาชญากรรมน้อยที่สุด เป็นเหตุให้เมืองเดลต้าจัดเป็นเมืองที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สุด