ไทย   l    Eng

Depaul University

DePaul University ก่อตั้งเมื่อค.ศ. 1898 นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพในการสอนที่องค์กรรัฐ เอกชนในชุมชนกล่าวขานถึง มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและโทกว่า 200 สาขา ที่สร้างชื่อเสียงระดับชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรแคทอลิกทีโดดเด่นระดับประเทศ และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีประสิทธิภาพสูงและยังเป็ฯองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรติดอันดับ 9 ของสหรัฐฯ อีกด้วย