ไทย   l    Eng

Diablo Valley College

Diablo Valley College (DVC) เป็นหนึ่งในสามของวิทยาลัยภาครัฐ ที่ตั้งอยู่ในชุมชน Contra Costa Community College District โดยใช้ระยะเวลาเรียนเพียงแค่ 2 ปี ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1949 ใช้ชื่อว่า East Contra Costa Junior College โดยอยู่ในบริเวณที่มีแต่โรงเรียนมัธยม ธนาคาร โบสถ์ และค่ายทหารเก่า ต่อมาย้ายมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันเมื่อปี 1952 ซึ่งเป็นตึกสูง 10 ชั้น โดยเสียค่าเช่าให้แก่รัฐบาล 45 เหรียญต่อชั้น ในปี 1953 จึงได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น ส่วนชื่อสถาบันในปัจจุบัน ได้เริ่มใช้เมื่อปี 1958

ประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริง มากกว่า 50 ปีที่ Diablo Valley College ได้ให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนภายในชุมชุน นักเรียนกว่าล้านคนที่มาเรียนกับเรา ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ทำให้ DVC เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ดีที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

รายงานการวิจัยจาก UCLA’s Center แสดงว่า เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่เรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนั้น สูงถึง 67 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากวิทยาลัยชุมชนอื่น ๆ และรายงานจาก California Post-Secondary Educational Commission ก็ยังแสดงว่า DVC เป็นวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่มีนักเรียนได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยสูงที่สุด