ไทย   l    Eng

Dimensions International College

Dimensions International College เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานรับรอง Singapore Quality Class และ Casetrust รวมถึง Edu trust ที่มีมาตรฐานสูงสุดของสิงคโปร์สำหรับโรงเรียนที่จะรับนักเรียนต่างชาติ มีมาตราฐานการสอนที่มีคุณภาพโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนมายาวนาน