ไทย   l    Eng

D’Overbroeck’s College

วิทยาลัย D’Overbroeck เป็นวิทยาลัยของเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ในเมือง Oxford วิทยาลัยมีเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตร A-Level และหลักสูตร OPAL สำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียน

ISC ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น สำหรับ นักเรียนอายุ 15-19 ปี ในช่วยภาคฤดูร้อนอีกด้วย สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน จะเน้นการเรียนที่แตกต่างกันของหลักสูตร ในแต่ละสัปดาห์