ไทย   l    Eng

Deakin University English Language Institute

Deakin University English Language Institute (DUELI) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1998 เป็นหนึ่งในศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการสอนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับสูงต่อไป

DUELI ตั้งอยู่ใน Deakin University ทั้ง 2 แคมปัส ได้แก่ Burwood และ Geelong Waterfront

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ DUELI ???

–       หลักสูตรเริ่มทุกๆ 5 สัปดาห์

–       เรียนหลักสูตรเข้มข้น 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ และในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนในศูนย์การเรียนรู้ Independent Learning Centre (ILC)

–       นักเรียนจะได้เรียนในระดับของภาษาที่แท้จริง จากผลการทดสอบก่อนเข้าเรียน

–       ชั้นเรียนขนาดเล็ก โดยเฉลี่ย นักเรียน15 คน/ห้อง

–       มี 3 เวลาให้เลือกเรียน ตั้งแต่ 8.30 – 17.30 น.

–       อาจารย์ที่สอนจบการสอนโดยตรงและต้องมีคุณวุฒิที่ทั่วโลกยอมรับ เช่น ESL/ EFL หรือ TESOL นอกจากนั้น อาจารย์ยังมีประสบการณ์การสอนทั้งในออสเตรเลยและต่างประเทศ

–       นักเรียนของ DUELI สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้เหมือนนักศึกษาของ Deakin University

–       ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในสาขาความพึงพอใจของนักเรียน อันดับ 1 ในสาขา Technology resources อันดับ 1 ในสาขาความก้าวหน้าทางการเรียน จัดอันดับโดยInternational Graduate Insight Group (i-graduate)