ไทย   l    Eng

Dynaspeak English

Dynaspeak English ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1992 เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพที่สุด ดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี พร้อมด้วยคุณวุฒิเฉพาะในสาขาวิชาที่สอน เจ้าหน้าที่ของเรา ทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการจะคอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดูแล เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ และ เพื่อให้การใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้

Dynaspeak English มีสภาพบรรยากาศภายในสถาบันเป็นแบบหลากหลายวัฒนธรรม มีนักเรียนจากมากกว่าสิบห้าประเทศเข้ามาเรียนกับเราเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ หรือเพื่อความบันเทิง ซึ่งความหลากหลายทางเชื้อชาตินี้ ไม่เพียงแต่ทำให้นักเรียนได้เรียนในบรรยากาศที่มีความหลากหลายแล้ว ยังทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบประชาคมโลกอีกด้วย