ไทย   l    Eng

The University of Victoria English Language Centre (ELC)

เลือกเรียนภาษากับ The University of Victoria English Language นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาชั้นนำ อันดับแนวหน้า ของแคนาดา พบกับหลักสูตรที่หลากหลาย พร้อมด้วยคุณภาพ และได้มาตราฐาน ด้วยประสบการณ์ทางการสอน มากว่า 35 ปี