ไทย   l    Eng

Embassy CES Auckland

Embassy Auckland เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ทำให้สะดวกสบายต่อการเดินทางไปยังร้านค้า โรงหนัง โรงแรม และ ร้านอาหารที่อยู่ในใจกลางเมือง และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการง่ายต่อการเดินทางออกนอกเมือง เพื่อทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ เช่น การเดินป่า การขี่จักรยานปีนเขา คายัค หรือ การปีนเขา รวมไปถึงการล่องเรืออีกด้วย

นอกจากจะเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและเป็นกันเองแล้ว โรงเรียนยังมีความโดดเด่นในด้านของบรรยากาศที่อบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทางโรงเรียนได้มีการใช้พื้นที่ร่วมกันกับสถาบันพี่น้องอีกแห่งหนึ่ง คือ Taylors College ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการที่จะทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาต่อไป ดังนั้น เมืองออคแลนด์จึงเหมาะแก่นักเรียนที่ต้องการผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษเข้ากับการเดินทางที่ลืมไม่ลง ข้อมูลเพิ่มเติมของโรงเรียน:

  • จำนวนนักเรียนไม่กิน 18 คนต่อหนึ่งห้อง
  • จำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 240 คน
  • จำนวนคุณครูทั้งหมด 15 ท่าน
  • อายุนักเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 18 ปี
  • นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตฟรีได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีสัญญานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายโดยรอบโรงเรียนอีกด้วย
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียนและกระดานข่าวสาร
  • สะดวกสบายสำหรับผู้ที่ต้องนั่งรถเข็น
  • ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ (NZQA) จึงสามารถเชื่อถือได้ว่าเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพ
  • เป็นศูนย์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC