ไทย   l    Eng

Embassy English, Australia

สถาบัน Embassy English เป็นหนึ่งในสถาบันภาษาแนวหน้าของโลก เปิดดำเนินการสอนมากกว่า 40 ปี มีแคมปัส 18 แห่ง ทั้งในประเทศ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ การเรียนการสอนมาตรฐานระดับสูงและมีคุณภาพ สังเกตได้จากได้รับการรับรองจาก British Council, English UK และ Work Experience English UK ในประเทศอังกฤษ, จาก NEAS และ English Australia Colleges ในประเทศออสเตรเลีย, จาก NZQA (New Zealand Qualifications Authority) ในประเทศนิวซีแลนด์ และจาก ACCET (Accrediting Council for Continuing Education & Training) และ AAIEP (American Association of Intensive English Programs) ในสหรัฐอเมริกา

จุดเด่นของ Embassy English คือเป็นสถาบันสอนภาษาแรกๆที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนกว่า 96% พึงพอใจกับการเรียนการสอนที่ทันสมัยนี้ ณ ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ดังนี้

– อาจารย์ทุกคนได้รับการฝึกการใช้เทคโนโลยีของ Embassy English

– ทุกแคมปัสใช้กระดานอัจฉริยะ (Interactive whiteboard) ช่วยในการเรียนการสอน ทำให้คลาสเรียนไม่น่าเบื่อ

– Study Smart คือหลักสูตรการเรียนออนไลน์ซึ่งสัมพันธ์กับการเรียนในห้องเรียน

– E-portfolio นักเรียนทุกคนสามารถสร้างแฟ้มการเรียนทั้งการบันทึกเสียง วิดีโอและข้อความ เพื่อช่วยติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน

– Mobile learning นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวได้ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ท หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เพื่อช่วยในการเรียนในห้องเรียนได้ โดยการเชื่อมต่อ WiFi ของสถาบัน