ไทย   l    Eng

Embassy CES

สถาบันภาษา Embassy CES มีชื่อเสียงมากว่า  30 ปี ด้านการศึกษานานาชาติได้รับการรับรองจาก  British Council และสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ เช่นเดียวกันมีศูนย์การสอนอยู่ในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐ ออสเตรเลีย นีวซีแลนด์และแคนาดา เด็กนักเรียนที่มาเรียนที่นี่มีความพอใจกว่า 98% ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีบริการสำหรับการช่วยจัดหาเพื่อสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ระบบการสอนที่เน้นความสนุกควบคู่ไปกับคุณภาพหลักสูตรนอกจากนั้นในทุกๆ ศูนย์การสอนระบบทั้งหมดของที่นี่เป็นแบบ Wireless อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนทุกๆ คน นอกจากนั้นยังมี Certificate ด้านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และหลักสูตร Pre-Master เพื่อช่วยเตรียมตัวก่อนเรียนต่อในระดับปริญญาโทเช่นเดียวกัน