ไทย   l    Eng

ESLI 

สถาบันภาษา ESLI ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอเมริกาและแคนาดา ซึงเปิดสอนภาษาอังกฤษตลอดทั้งปี