ไทย   l    Eng

ESLI Canada

สถาบันของเรารวบรวมความรู้ทั้งด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของมหาวิทยาลัยที่เราติดต่ออยู่เพื่อให้นักเรียนไดรัยประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ นักเรียนที่เลือกเรียนภาษากับ ESLI จะมีโอกาสสัมผัสชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยจริง นี่คือโอกาสที่นักเรียนสามารถพบปะกับนักเรียนชาวอเมริกาเหนือในหอพัก ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม  กีฬา นิทรรศการ งานเลี้ยงอาหารค่ำ สนามเทนนิส สนามฟุตบอล และอื่นๆ อีก มากมาย