ไทย   l    Eng

Eurocentres

Eurocentres จะเฉลิง 60ในปี 2008นี้ สถาบันนี้มี 30 โรงเรียนทั่วโลก โรงเรียนที่Auckland เปิดเมื่อ2005และตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองAuckland ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแหล่งศูนย์การค้ามากมาย และแหล่งบันเทิงอีกด้วย