ไทย   l    Eng

Everest University

Everest University เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย Corinthian College Inc. (CCI) ตั้งอยู่ที่เมือง Santa Ana มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีวิทยาเขตทั้งหมด 120 วิทยาเขต สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 80,000 คนต่อปี จากทั่วทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งที่มลรัฐฟลอริดา มี 10 วิทยาเขต ได้แก่ที่ Brandon, Jacksonville, Lakeland, Melbourne, North Orlando, Orange Park, Pinellas, Pompano Beach, South Orlando และ Tampa มหาวิทยาลัยของเราได้รับการรับรองจาก Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS)