ไทย   l    Eng

Federation University

ตั้งอยู่ที่ตรงกลางภูมิภาคของรัฐวิคตอเรียที่สวยงาม ห่างจากเมืองเมล์เบริ์น 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยการขับรถ หรือเดินทางด้วยรถไฟ บาราลาดท์ถือว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่ทันสมัย สะอาด สวยงาม และเมืองที่น่าอยู่ ด้วยประชากรเพียง 100,000 คน ที่เป็นศูนย์กลางที่แข็งแกร่งด้านการค้า และอุตสาหกรรม และศูนย์กลางการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่หลากหลาย การบริการต่างๆ และสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ ซึ่งนักศึกษามั่นใจว่าประสบความสำเร็จ ด้วยนักศึกษาออสเตรเลีย และนักศึกษาต่างชาติ นอกจากสิ่งที่กล่าวมานี้ ทางมหาวิยาลัยได้แบ่งการสอนดังนี้ สถาบันอาชีวะ ปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรขั้นสูง อนุปริญญา และดอกเตอร์ หลักสูตรมีทั้ง Full time and Part time รวมทั้งการจัดหาการสอน และการวิจัยที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งข้อมูลต่างๆ