ไทย   l    Eng

Florida  International University

ตั้งอยู่ในเมืองไมอามีซึ่งป็นศูนย์กลางของธุรกิจทางตอนใต้ของฟลอริดา FIU มีความก้าวหน้าในการให้ความรู้ด้านวิชาการและให้บริการชุมชน FIU เป็นสถาบันการวิจัยชั้นนำ โดยการวิจัยถือเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

การวิจัยในห้องปฏิบัติการของคณะแพทยศาสตร์ และคณะคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ตลอดจน คณะการต้อนรับและการจัดการการท่องเที่ยว, กฎหมายอาญา , สถาปัตยกรรมภายใน , ธุรกิจระหว่างประเทศ และ อื่น ๆ อีกมากมาย

อีกทั้ง The Aquarius Reef Base เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการใต้น้ำแห่งเดียวในโลก ตั้งอยู่ใต้พื้นผิวน้ำ 63 ฟุต ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเลแห่งชาติ ใน Florida Keys ที่ดำเนินการโดย FIU