ไทย   l    Eng

Frances King School of English

Frances King ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1973 สั่งสมประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษมายาวนานถึง 35 ปี เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในนครลอนดอน สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 2,500 คนต่อปี เรารับประกันว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจจากเมืองของเรา