ไทย   l    Eng

Griffith English Institute

Griffith English Language Institute เปิดสอนภาษาอังกฤษให้สำหรับนักเรียนต่างชาติมากว่า 20 ปี และยังเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อรองรับทุกความต้องการของนักเรียน

เหตุผลที่เลือกเรียนกับ Griffith English Language Institute

–       มี 3 แคมปัสให้เลือกเรียน และนักเรียนคุ้นเคยกับสไตล์การเรียนของ Griffith University ก่อนการเรียนระดับปริญญากับมหาวิทยาลัย

–       อาจารย์มากกว่า 80 % จบปริญญาโทและมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ

–       เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเรื่องกิจกรรมโดยเฉพาะ

–       ในแต่ละแคมปัว มี Independent Learning Centre (ILC) ศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนภาษามากยิ่งขึ้น

นักเรียนของ GELI ทุกคน สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของ Griffith University ได้