ไทย   l    Eng

George Brown College

สถาบันก่อตั้งในปี 1976 วิทยาลัยผลิตนักศึกษาสู่เส้นทางวิชาชีพนับพันคน และสถาบันยังมีความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยของเราสร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 9 ใน10 ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากเราสามารถหางานทำได้ภายใน 6 เดือน

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี วิทยาลัยของเรามอบประสบการณ์ความรู้ความสามารถแก่ปัญญาชนเพื่อรองรับความต้องการของตลาดงาน   George Brown College เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่ใหญ่ และมีชื่อเสียงในกลุ่มวิทยาลัยทั่วแคนาดา