ไทย   l    Eng

GEOS (Global Educational Opportunities & Services)

GEOS (Global Educational Opportunities & Services) ไม่ใช่เพียงแค่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังให้บริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ GEOS ดังนั้น GEOS นอกจากจะมุ่งเน้นทางด้านการศึกษาแล้ว ยังมุ่งเน้นงานทางด้านการให้บริการอีกด้วย ส่งผลให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

แนวคิดทางการศึกษาของ GEOS คือ การผสมผสานระหว่างการศึกษา วัฒนธรรม และกิจกรรมที่น่าสนใจ เรารับรองว่า ผู้สอนทุกคนของเรามีความรู้สูง มีประสบการณ์ของการทำงานในระดับนานาชาติ และเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนต่างชาติ ดังนั้น เราจึงได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วทุกมุมโลก ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในกลุ่มนักเรียน นอกจากนี้ เรายังช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระหว่างการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ไปพร้อม ๆ กับการเรียนภาษาอังกฤษ