ไทย   l    Eng

Glenfield College

Glenfield College เป็นโรงเรียนสหศึกษาในระดับมัธยม เปิดสอนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 13 รับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี โรงเรียนของเราเปิดสอนมานานกว่า 5 ทศวรรษ ให้กับนักเรียนในชุมชน ทำให้โรงเรียนของเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากครอบครัวของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนของเราประสบผลสำเร็จในการเรียนเป็นอย่างดี และ ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งทางด้านการกีฬา และทางศิลปะการแสดง