ไทย   l    Eng

Hampstead School of English

ปรัชญาหลักของโรงเรียนเรา คือ ให้บริการแต่ในสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น  ดังนั้น นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับสูงสุด ภายใต้ประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงในระหว่างที่ใช้ชีวิตในเมืองลอนดอน ที่โรงเรียน Hampstead ความต้องการของนักเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้รับประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนใคร มีการเรียนการสอนอย่างดี ทีพักอาศัยชั้นเลิศ กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ

โรงเรียนของเราก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1977 และได้รับการยอมรับว่า เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทางเราก็ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งหลักสูตร ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ โรงเรียนของเรายังได้รับการรับรองจาก British Council ในฐานะที่เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษให้แก่ชาวต่างชาติ