ไทย   l    Eng

Hansa Language Centre

สถาบัน Hansa Language Centre จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1969 สถาบันเป็นที่รู้จักในแวดวงสถาบันการศึกษาในแคนาดา สถาบันของเรามีหลักสูตรที่หลากหลาย ตารางเรียนที่มีความยืดหยุ่น พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิเช่นกิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมทางสังคม การพบปะสังสรร ท่องเที่ยว นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้มากกว่า 20 วิชาในระดับต่างๆ ถึง 12 ระดับ เริ่มจากระดับเบื้องต้น จนถึงระดับสูง นักเรียนสามารถใช้สื่ออุปกรณ์ออดิโอ วีดีโอ และสื่อการสอนวีดีทัศน์อื่นๆ เพื่อประกอบการเรียน