ไทย   l    Eng

Harrogate Ladies’ College

โรงเรียน  Harrogate Ladies’ College  ก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมสตรี ตั้งแต่ปี 1893 เปิดสอนเด็กหญิงอายุระหว่าง 2 – 18 ปีและเด็กชายอายุ 2 – 11 ปี เนื้อที่รวมในปัจจุบัน ประมาณ 28 เอเคอร์ (110,000 ตารางเมตรวิทยาเขตแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย ได้แก่ Bankfield (สำหรับนักเรียนอายุ 2-4 ปี),  Highfield (สำหรับนักเรียนอายุ 4-11 ปี) และ Main School (สำหรับนักเรียนหญิงอายุ 11 ปีขึ้นไป) ที่สามารถเปิดรับนักเรียนต่างชาติได้ตั้งแต่อายุ 11 ปีขึ้นไป เนื่องจาก โรงเรียน  Harrogate Ladies’ College  เป็นโรงเรียนประจำสำหรับสตรี จึงมีการอบรมกิริยามารยาทความเป็นกุลสตรีแก่นักเรียน โรงเรียนมีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่นักเรียนหญิงเป็นพิเศษ