ไทย   l    Eng

Hastings and Prince Edward District

ในปี 1999 The Ontario Social Development Council  จัดอันดับให้เราเป็นเขตที่มีมาตราฐานการครองชีพอันดับ 1 ในเมืองออนตาริโอ เมืองนี้มีชื่อเสียงด้านความสุกสนานของกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงการเล่นสเก็ต เล่นเรือ ตกปลา  ปืนเขา และแคมป์ปิ้ง สภาพอากาศโดยทั่วไปมี 4 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยช่วงฤดูหนาวอยู่ที่ประมาณ -8 องศาเซลเซียล และช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียล