ไทย   l    Eng

Holmes Institute

Holmes Institute เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย ด้วยเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 1963 และประสบความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้อย่างดีเยี่ยม และที่สำคัญนักเรียนที่จบจากสถาบันนี้ยังเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบัน Holmes Institute มีวิทยาเขตทั้งหมด 5 วิทยาเขตทั้งใน Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast และ Cairns และมีหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น General English, English for Academic Purposes, IELTS Preparation, English for High School Preparation ตลอดจนถึงหลักสูตร Diploma, Bachelor Degree และ Master Degree อีกทั้งยังมีหลักสูตร Pathway เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่าง James Cook University และ The University of Newcastle ได้ทันที