ไทย   l    Eng

Howick College

Howick College เป็นวิทยาลัยสหศึกษาที่ทันสมัยและทรงพลัง ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1974 โดยในขณะนี้มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,900 คน

มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปีในการดูแลนักเรียนต่างชาติ มีกลุ่มทีมงานขนาดใหญ่ที่คอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนโดยเฉพาะ ภายใต้มาตรฐานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ทางวิทยาลัย ยังมีแผนก ESOL ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีเทคโนโลยีที่นำสมัย ในการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนรู้ทางด้านภาษา ส่วนในด้านที่อยู่อาศัย ทางสถาบันได้ทำการคัดเลือกมาอย่างดี โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลตลอดเวลา

ทางสถาบันให้ความสำคัญกับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยให้ความดูแลและสนับสนุนในความต้องการขั้นพื้นฐานของนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การรับรองจาก National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติในการวางมาตรฐานความสำเร็จในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนโปลีเทคนิค