ไทย   l    Eng

International College of Management, Sydney

International College of Management, Sydney เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรที่เปิดสอน จาก Diploma ถึงปริญญาโท ร่วมกับ “Hotelconsult” Cesar Ritz Colleges ประเทศสวิสเซอร์แลนด์   และ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย  อีกทั้งยังเป็นศูนย์ผึกอบรมอย่างเป็นทางการของ The International Air Transport Association (IATA) และ The Universal Federation of Travel Agents’ Associations (UFTAA)

สถาบันเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และนักศึกษาที่จบการศึกษาได้รับการยอมรับ ไม่เฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจด้านอื่น ๆ อีกด้วย ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 600 คน จากมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก สถาบันตั้งอยู่ที่ Manly หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจมากมาย เนื่องด้วยด้านหนึ่งเป็นท่าจอดเรือ อีกด้านหนึ่งเป็นชายหาดสำหรับกีฬาทางน้ำ เช่น การเล่นเซิร์ฟ ไตรกีฬา เป็นต้น มีภัตตาคารและร้านกาแฟมากมาย   สถาบันจะตั้งอยู่โดยมีสวนสาธารณะล้อมรอบ มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาและสันทนาการอื่น ๆ การเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง Sydney สามารถเดินทางโดยเรือเร็วออกจากท่า Manly ได้ภายใน 15 นาที