ไทย   l    Eng

International Language Schools of Canada (ILSC)

สถาบันไอเอลเอสซี เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1991 ด้วยประสบการณ์กว่า 15ปี ในการสอนภาษาให้กับนักศึกษาต่างชาติและผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศล ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนเพื่อความสำเร็จของผู้เรียน ขณะนี้เรามีนักเรียนมากกว่า 1,000 คนจากนักเรียนชาติต่างๆทั่วโลก