ไทย   l    Eng

Kaikorai Valley College

Kaikorai Valley College เป็นสถาบันในระบบสหศึกษา สามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 950 คนต่อปี เป็นสถาบันที่มีความมุ่งมั่นในการมอบโอกาสให้แก่นักเรียนทุกคน ที่จะได้รับความรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นกันเอง และตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนแต่ละคน