ไทย   l    Eng

Kangan Institute

Kangan Institute เป็นสถาบันของรัฐบาล เปิดสอนมากว่า 810 ปี มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนกว่า 40,000 คนต่อปี เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ทั้ง automotive, aerospace, health และ nursing นอกจากนี้ยังเปิดสอนสาขาที่ได้รับความนิยมเช่น fashion, business และ justice and legal

Kangan Institute เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐวิคทอเรีย เปิดสอนทั้งหลักสูตร certificate, diploma, advanced diploma และเป็น partner กับมหาวิทยาลัยต่างๆ  ปัจจุบันเปิดสอนใน 5 แคมปัส ได้แก่ Broadmeadows, Essendon, Moonee Ponds, Richmond และ Docklands

10 เหตุผลที่เลือกเรียนที่ Kangan Institute

–       หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับทั่วโลก

–       อาจารย์ผู้สอนที่จบสาขานั้นๆมาโดยตรงและมีประสบการณ์การสอน

–       การันตีการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

–       บริการ Free WiFi ทุกแคมปัส

–       การเดินทางมาที่แคมปัสสะดวกสบาย

–       ห้องรับรองและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับนักเรียนต่างชาติ

–       จัดปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนใหม่

–       เจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ

–       อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้าน automotive, health and nursing และ fashion ที่ทันสมัย