ไทย   l    Eng

Kaplan International English

Kaplan International เป็นสถาบันสอนภาษาที่เปิดมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1938 โดยเริ่มจากการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ ในปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ Academic semester/year หลักสูตรเตรียมสอบ และโปรแกรม Work and Study

ความโดดเด่นของ Kaplan International นอกจากบทเรียนที่สร้างโดยทีมอาจารย์ของ Kaplan แล้ว ในแต่ละแคมปัสยังใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านระบบ K+ Learning System เช่น K+ Notes, K+ Move, K+Tools และ K+ Clubs

ปัจจุบัน Kaplan International English เปิดสอนในประเทศเช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์