ไทย   l    Eng

Kaplan Business School

Kaplan เป็นหนึ่งในสถาบันระดับโลกที่มีนักเรียนลงทะเบียนกว่า 1 ล้านคนต่อปีทั่วโลก Kaplan เริ่มจากบริษัทสอนติวสอบเมื่อปี 1938 หลังจากนั้นจึงได้พัฒนาการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนด้วย