ไทย   l    Eng

Kaplan USA

Kaplan เปิดสอนมาแล้วกว่า 70 ปี และสามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายของการศึกษาโดยใช้เทคนิคที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวสอบพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์และหลักสูตรต่างๆ ได้แก่General English ทุกระดับ, Exam Preparation, University Preparation and Placement, English for Business and Internships ที่ได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ ศูนย์ภาษากว่า 40 แห่งทั่วโลก รวมทั้ง 20 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับตนเองได้ ทำให้เพิ่มทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และได้รับประสบการณ์อันมีค่าระหว่างศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา Kaplan มีชื่อเสียงมานานในเรื่องการเรียนการเตรียมสอบ หลักสูตร TOEFL และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในมาตรฐานระดับสูง รวมทั้งใช้หนังสือและ Software ของตนเองในการสอนทำให้มีแบบฝึกหัดการทดสอบ TOEFL iBT แบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูง