ไทย   l    Eng

King George International College (KGIC)

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1996 สถาบันของเราถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในบรรดาวิทยาลัยเอกชนของแคนาดา  King George International College (KGIC) มีแคมปัส 5 แห่ง ในประเทศแคนาดา มีนักเรียนภาคปกติ1,500 คน ครู-อาจารย์และผู้ช่วยสอน 140 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การจัดการ และพนักงานออฟฟิตต่างๆ อีก 45 คน เราเป็นสถาบันที่ใหญ่และหนึ่งในสถาบันที่ดีที่สุดในหลักสูตร ESL & Business institutions in Canada