ไทย   l    Eng

King’s High School

King’s High School มุ่งมั่นในการดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ที่ปลอดภัยและเป็นกันเอง อีกทั้งยังมี เจ้าหน้าที่ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้ความรู้แก่นักเรียนทุกคน