ไทย   l    Eng

Kingswood College

โรงเรียน คิงส์วูด เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นปีที่ 12 ภายใต้การอุปถัมภ์ ของ Uniting Church แห่งออสเตรเลีย โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1890 และมีชื่อเสียงมานาน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โรงเรียน คิงส์วูดมีปรัชญาของโรงเรียนคือ “Know yourself…be yourself”