ไทย   l    Eng

Kiwi English Academy

Kiwi English Academy เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีความชำนาญการ และมีวิทยาเขตอยู่ถึง 3 แห่งในใจกลางเมืองย่าน New Market แห่งเมือง Auckland เดินทางสะดวกทั้งทางรถไฟและรถประจำทางรถไฟและรถประจำทาง อยู่ใจกลางย่านที่พักของชาวเมือง Auckland

ทุกวิทยาเขตพร้อมรับนักเรียนในระดับมัธยมถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่งานแล้ว ที่วิทยาเขตที่ Davis ตั้งอยู่ที่ 27 Davis Crescent เป็นวิทยาเขตสำหรับเตรียมนักเรียนมัธยม หลักสูตรแบ่งเป็นการสอนภาษาอังกฤษทั่วไปในช่วงเช้า และภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าเรียนมัธยมในช่วงบ่าย โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเดียวในนิวซีแลนด์ที่แยกวิทยาเขต วิทยากร และอุปกรณ์ เพื่อความเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 17 ปี ห้องเรียนมีขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนสูงสุด 20 คน) มีนักเรียนหลายเชื้อชาติ ช่วยให้บรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่วิทยาเขต Davis มีความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ และการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมได้เป็นอย่างดี จากเอกสารหรือหนังสือที่ใช้ในโรงเรียนมัธยมจริงๆ พร้อมคำศัพท์ในวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและคณิตศาสตร์