ไทย   l    Eng

La Trobe University

La Trobe University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 1967 ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นอันดับสามของรัฐวิคทอเรีย และยังคงเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัยจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเปิดสอนใน 6 แคมปัส มีนักศึกษารวมทั้งหมด 34,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 10,000 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 3,200 คน มีศิษย์เก่าประมาณ 154,000 คน จาก 5 คณะที่เปิดสอน ได้แก่

 1. Business, Economics and Law
 2. Humanities and Social Sciences
 3. Education
 4. Health Sciences
 5. Sciences, Technology and Engineering

ในปี 2012 La Trobe University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรฟรีใน iTune University ของ Apple และมีผู้สมัครสมาชิกแล้วกว่าแสนคน และมียอดดาวน์โหลดการบรรยายและหนังสือ 2.3 ล้านครั้ง ทำให้มหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะพัฒนาผลงานวิจัย และอุปกรณ์เครื่องมือต่างให้ก้าวหน้าขึ้น แต่ยังคงเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

การจัดอันดับโลก

 • TOP 5% ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
 • TOP 50 ของโลก สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี
 • ผลงานวิจัยในสาขา Biochemistry และ Cell Biology ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในออสเตรเลีย โดย ERA ranking
 • TOP 50 ของโลก ในสาขา History and Archaeology
 • TOP 100 ของโลก ในสาขา Communication and Media Studies
 • TOP 100 ของโลก ในสาขา Linguistics
 • TOP 100 ของโลก ในสาขา Sociology
 • TOP 150 ของโลก ในสาขา Education and Training
 • TOP 150 ของโลก ในสาขา Psychology
 • TOP 200 ของโลก ในสาขา Agriculture & Forestry