ไทย   l    Eng

Le Cordon Bleu Australia

Le Cordon Bleu Australia เป็นสถาบันสอนการทำอาหารและรวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นธุรกิจการโรงแรม และภัตตาคาร เปิดสอนครั้งแรกที่ Sydney ในปี 1994 ในระดับ Certificate และ Diploma และต่อมาในปี 1998 ก็เปิดวิทยาเขตหลักที่เมือง Adelaide เพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาบัตร และมีที่ Melbourne Campus ด้วย

ทำไมถึงเลือกเรียน Le Cordon Bleu Australia?? 

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เหมาะกับการเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยดูจากการสำรวจพบว่า Sydney และ Adelaide เป็นเมืองที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีระดับโลก (จาก studyaustralia.gov.au) และออสเตรเลียยังเป็นจุดหมายของนักเรียนต่างชาติเป็นอันดับ 3 ของโลก การเรียน Le Cordon Bleu Australia ยังมีโอกาสได้พบกับผู้คนที่หลากหลายทั่วโลก ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนอกจากภาษาอังกฤษ ยังมีภาษาจีนกลาง อิตาเลี่ยน อะราบิค จีนกวางตุ้ง และภาษากรีกด้วย นักเรียนของ Le Cordon Bleu จึงได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนาธรรมหลากหลายอย่างแท้จริง