ไทย   l    Eng

Le Cordon Bleu Canada

เลอ กองดองเบอล์ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงโดเด่นระดับโลกในด้านอาหาร ต้นกำเนิดของเราอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศลและ มีสาขาอยู่หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในแคนาดา  ในแคนาดาสถาบันของเรามีวิทยาเขตที่เมืองอ็อดตาว่า เมืองหลวงของประเทศแคนาดา ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1988 นักศึกษาของเรามาจากประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก Le Cordon Bleu Ottawa มีประวัติและประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรการปรุงอาหาร จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก เราถ่ายทอดศิลปะทางด้านการทำอาหารจากรุ่นสู่รุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงจากประเทศฝรั่งเศล นักเรียนจะได้สัมผัสบรรยากาศสไตล์ฝรั่งเศล เรียนการทำอาหารฝรั่งเศล และยังพบกับความงามของเมืองหลวงของแคนาดา สถาบันของเราได้รับการยกย่องและรับรองโดยโรงแรมที่มีชื่อเสียง นักศึกษาของเราได้รับรางวัลจากการประกวดปรุงอาหารระดับภัตราคาร 5 ดาว ในปี 2006 และ 2007