ไทย   l    Eng

Lincoln University

Lincoln University เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในแปดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 เดิมใช้ชื่อว่า the Canterbury Agricultural College ต่อมา สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2533 ตั้งอยู่ในเมืองไคร์สเชิร์ช ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย

Lincoln University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติที่เน้นการวิจัย มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาเกษตร พืชสวน การจัดการฟาร์ม การจัดการธุรกิจ การเงิน การท่องเที่ยว การจัดการอุทยาน สันทนาการและการกีฬา การจัดการสิ่งแวดล้อม สังคมและการพัฒนา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และชีวศาสตร์ มีนักศึกษาประมาณ 4,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติกว่า 60 ประเทศทั่วโลก มีคณาจารย์จำนวน 194 คน แบ่งเป็นศาสตราจารย์ 31 คน และรองศาสตราจารย์ 23 คน