ไทย   l    Eng

LSI Auckland

LSI Auckland ตั้งอยู่ในตึก LSI ที่ซึ่งสามารถเห็น Phoenix palms ใน Myers Park บริเวณนั้นมีทั้งระบบการขนส่งมวลชนและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน LSI,u นักเรียนจากหลายเชื้อชาติมากมายรวมทั้งหมดประมาณ 17 เชื้อชาติ

LSI Christchurch ตั้งอยู่ตรงกลางของ Garden City เป็นที่ตั้งที่สมบรูณ์แบบสำหรับชีวิตเมืองกรุงในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกที่นี้ดีมาก และมีทั้งห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่สะดวกสบาย มีคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตแล้ว  อีกทั้งยังมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง