ไทย   l    Eng

Language Specialists International Portsmouth (LSI)

LSI ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1985 เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาของ LSI ที่มีสาขาอยู่ที่เมือง Portsmouth ประเทศอังกฤษ เมือง Portsmouth เป็นเมืองประวัติศาสตร์ทางทะเลมายาวนานกว่า 800 ปี ทำให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ LSI เปิดสอนภาษาอังกฤษตลอดทั้งปี พร้อมด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง กิจกรรมนอกห้องเรียน และที่พักที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี

LSI เป็นโรงเรียนสอนภาษาในประเทศอังกฤษที่มีคุณภาพสูง และสนุกสนาน นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านความคล่องแคล่วและความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ การฟัง ความเข้าใจ ได้รับการเพิ่มพูนคำศัพท์ และไวยกรณ์ด้วย