ไทย   l    Eng

LSI

สถาบันภาษา LSI เปิดมาแล้วกว่า 30 ปีมีชื่อเสียงด้านการศึกษานาๆชาติได้รับการรับรองจาก British Council มีศูนย์การสอนอยู่ในหลายประเทศเช่นอังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา มาล์ต้า นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ทุกศูนย์เพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และศูนย์คอมพิวเตอร์ทีมีบริการอินเตอร์เนทให้กับนักเรียนใช้ฟรี