ไทย   l    Eng

มหาวิทยาลัยลุนด์ (สวีเดน: Lunds universitet) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของยุโรป เป็นสถาบันเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย และมักจะถูกจัดอันดับอยู่ในมหาวิทยาลัยดีเด่น 100 ลำดับแรกของโลกเสมอ  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมืองลุนด์ มณฑลสแกนเนีย ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน การก่อตั้งมหาวิทยาลัยย้อนกลับไปในยุโรปสมัยกลาง ปีคริสต์ศักราช 1425 ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่เมืองลุนด์เป็นแห่งแรก และถือว่าเป็นสถาบันการศีกษาระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกในแถบสแกนดิเนเวีย หลังจากนั้น 52 ปีต่อมา ได้มีการสร้างมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่ง คือมหาวิทยาลัยอุปซอลา ที่เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน ในปี ค.ศ.1477 และมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กในปี ค.ศ.1479

ในปี ค.ศ.1536 มหาวิทยาลัยลุนด์ได้ถูกยกเลิก เนื่องจากมณทลทางใต้ของสวีเดนได้ตกเป็นของเดนมาร์ก มหาวิทยาลัยลุนด์ได้รับการสถาปนาขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1666 หลังจากที่สวีเดนได้รับดินแดนส่วนนั้นคืนและได้ทำสัญญาสันติภาพต่อกันในปี ค.ศ.1658

มหาวิทยาลัยลุนด์ เปิดสอนใน 8 คณะ และมีอีก 2 วิทยาเขตย่อยในเมืองมัลเมอร์ และ เฮลซิงบอร์ย มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 47,266 คน (ปี 2011) มีหลักสูตรทั้งหมด 274 หลักสูตร มหาวิทยาลัยลุนด์เป็นสมาชิกสหพันธ์มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ 21 แห่งของ