ไทย   l    Eng

Macquarie University English Language Centre

The Macquarie University English Language Centre หรือ ELC ก่อตั้งมาแล้ว 25 ปีโดยรัฐบาลออสเตรเลียและทุกวันนี้ ELC ก็ยังเป็นสถาบันสอนชั้นนำในด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ มีนักเรียนนักศึกษาเรียนที่ ELC มากกว่า 1,000 คนต่อปี นอกจากนี้ที่ตั้งของ ELC ยังสามารถเดินทางสะดวกสบาย เดินทางจาก CBD เข้ามายังแคมปัส เพียง 30 นาที

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ ELC

–       มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย มีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน

–       หลักสูตรที่เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนที่ Macquarie University

ทีมอาจารย์ผู้สอนและฝ่ายวิชาการส่วนใหญ่จบปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านการสอน