ไทย   l    Eng

Macquarie University

Macquarie University ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.  1967  สถาบันการศึกษาของรัฐบาลในระดับแนวหน้าที่ทันสมัยและประสบความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  Macquarie University มีการพัฒนาในหลักสูตร มากมายอันเป็นที่ต้องการของนักศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 11,377 คนต่อปี จากมากกว่า 75 ประเทศ ในจำนวนรวมนักศึกษาทั้งหมดกว่า 38,747 คน

ชื่อเสียงระดับโลกของ Macquarie University

 1. Macquarie University เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในออสเตรเลีย (โดย QS World University Ranking)
 2. CEO จากทั่วโลก จัดอันดับให้  Macquarie University ให้เป็นมหาวิทยาลัย TOP 5 ของออสเตรเลียในด้านการทำงานหลังเรียนจบ
 3. นักวิจัยทางวิศกรรมของ Macquarie University พัฒนาเทคโนโลยี WLAN ซึ่งต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็น WiFi
 4. Macquarie University มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดของออสเตรเลีย
 5. Macquarie University เป็นมหาวิทยาลัยเพีงแห่งเดียวของออสเตรเลียที่ได้สิทธิ์ในการขุดปิรามิดของอียิปต์
 6. สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ในการเรียนและการวิจัยทันสมัย เช่น
 • Australian School of Advanced Medicine (ASAM)
 • KIT-Macquarie Brain Research Laboratory
 • Macquarie University Sport and Aquatic Centre
 • Macquarie University Hospital
 • Australia Hearing Hub
 • Cochlear Ltd
 • Macquarie University Library
 • Media and science facilities